Go to Top

שינויים במחירי רכישת דירה בפולין בדצמבר 2020

על פי נתוני Bankier.pl שפורסמו ב .Otodom.pl עליית מחירי דירות למכירה בפולין בחודש דצמבר, הייתה שולית יחסית לחודש נובמבר 2020 במרבית הערים הגדולות בפולין. לעומת זאת בהסתכלות שנתית, דירות חדשות למכירה בעיקר בגודל של 38-60 מ"ר הראו עליות מחירים יפות. השקעות נדל"ן בפולין נחשבות לאטרקטיביות, ומניבות תשואות יפות. מחירי הדירות בפולין עולים במהירות, והמשקיעים בנדל"ן מעבירים השקעות נדלן בפולין מעיר לעיר. אם בהתחלה משקיעי הנדל"ן התמקדו בוורשה, ואח"כ עברו לגדנסק וורצלב, אנו עדים כיום, שמשקיעים ממקדים השקעות נדל"ן בפולין בערים האחרות, בראשם שצ'צ'ין ולובלין שהציגו עליות יפות. גם לודז' מראה סימנים של צמיחה, עם מחירי דירות זולים יחסית, יתכן והיא תהיה הכוכבת הבאה. לעומת זאת, מחירי דירות למכירה בוורשה פולין, הראו עליה מתונה יחסית לדצמבר 2019. 

תמונה ע"י bankier.pl בצבע כחול דירות חדשות וצבע אדום דירות יד 2

שינויים במחירי רכישת דירה בפולין מקבלן, בערים המרכזיות 12/2020

הערים אשר לא הכזיבו את המשקיעים שרכשו דירות להשקעה בפולין, והציגו את העליות הגבוהות ביותר במחירי הדירות החדשות ב 12/2020 משנה לשנה הן: לובלין המובילה עם עליה של 16.4%, ושצ'צ'ין עם עליה של 12.6%. 

הערים שהציגו את העליות הגבוהות ביותר במחירי הדירות החדשות ב 12/2020 מחודש לחודש הן: שצ'צ'ין עם עליה יפה של 1.7%, ולודז' עם עליה של כמעט 1%.

הערים אשר הכזיבו את המשקיעים שקנו דירות להשקעה בפולין הן, וורשה וקרקוב שהציגו עליות מאכזבות מאוד הן ברמה חודשית והן ברמה שנתית.

הטבלה מטה מציגה את השינויים במחירי דירות למכירה בפולין מקבלן, בחודש דצמבר 2020 מחודש לחודש ומשנה לשנה, לפי חלוקת גודל דירה.

גודל דירה חדשה שינוי מחיר קניית דירה בפולין מחודש לחודששינוי מחיר קניית דירה בפולין משנה לשנה
0 - 380.28%-8.12%
38 - 601.24%10.17%
60 - 900.53%7.13%

הטבלה מטה מציגה את שינויי המחירים של הדירות החדשות בערים המרכזיות, בחודש דצמבר 2020 מחודש לחודש, ומשנה לשנה, לפי חלוקת גודל דירה.

* המחיר של רכישת הדירה הוא ללא עלות שיפוץ, המחירים הם כלפי דירה חדשה מקבלן.

עיר שטח דירה מחיר רכישת דירה בפולין [in PLN / sq m] שינויי מחודש לחודש (%) שינויי משנה לשנה (%)
גדנסק 0-38 10,829 0.7 0.8
גדנסק 38-60 9,767 -0.8 11.5
גדנסק 60-90 9,535 0.8 12.4
קטוביץ 0-38 8,637 0.4 15.2
קטוביץ 38-60 7,101 1.5 5.4
קטוביץ 60-90 7,040 0.2 2.5
קרקוב 0-38 11,455 0.4 11.1
קרקוב 38-60 9,311 0.1 5.2
קרקוב 60-90 9,009 0 -7
לובלין 0-38 7,757 -2.4 13.9
לובלין 38-60 7,116 3 14.5
לובלין 60-90 7,074 -1.3 20.7
לודז' 0-38 7,515 0.8 8.5
לודז' 38-60 6,793 0.9 11.8
לודז' 60-90 6,412 1.2 10.6
פוזנן 0-38 8,740 -0.6 5.4
פוזנן 38-60 8,102 0.3 9
פוזנן 60-90 7,781 1.5 7.7
שצ'צ'ין 0-38 8,185 -0.9 11.1
שצ'צ'ין 38-60 7,849 4.1 19
שצ'צ'ין 60-90 7,160 2 7.6
ורשה 0-38 12,014 -0.5 8.5
ורשה 38-60 10,312 1.6 9.3
ורשה 60-90 9,740 0.2 3.6
ורוצלב 0-38 9,338 -0.5 -1.4
ורוצלב 38-60 8,580 0.5 5.9
ורוצלב 60-90 8,062 0.2 6.1

שינויים במחירי רכישת דירה יד 2 בפולין בדצמבר 2020

המחירים של דירות למכירה בפולין בשוק דירות יד שניה, הציגו תוצאות פחות טובות ב 12/2020 משל הדירות החדשות במרבית הערים הגדולות בפולין.

שצ'צ'ין הובילה את עליית המחירים של דירות למכירה בפולין יד 2, עם עליה ממוצעת של 10.9% בדצמבר 2020 יחסית לדצמבר 2019. בפוזנן עליית מחירי הדירות משנה לשנה הייתה הנמוכה ביותר 1.2% בלבד. גם עליית מחירי דירות למכירה בוורשה פולין הייתה מאכזבת ברמה השנתית.

שצ'צ'ין גם הובילה את עליית מחירי הדירות יד 2  בחודש דצמבר 2020 מחודש לחודש עם עליה של 1.6%. קטוביץ הייתה העיר היחידה בה מחירי דירות יד 2 ירדו ב 0.8%-.

הטבלה מטה מציגה את השינויים במחירי דירות למכירה בפולין יד 2, בחודש דצמבר 2020 מחודש לחודש ומשנה לשנה, לפי חלוקת גודל דירה.

גודל דירה חדשה שינוי מחיר קניית דירה בפולין מחודש לחודששינוי מחיר קניית דירה בפולין משנה לשנה
0 - 380.28%-8.12%
38 - 601.24%10.17%
60 - 900.53%7.13%

הטבלה מטה מציגה את השינויים של מחירי הדירות יד שניה בערים המרכזיות, בחודש דצמבר 2020 מחודש לחודש, ומשנה לשנה, לפי חלוקת גודל דירה. 

עיר שטח דירה מחיר רכישת דירה בפולין [ PLN / sq m] שינויי מחודש לחודש (%) שינויי משנה לשנה (%)
גדנסק 0-38 11,740 -0.1 9.4
גדנסק 38-60 10,459 1.2 0.2
גדנסק 60-90 10,162 -0.1 0.2
קטוביץ 0-38 6,819 -1.9 6.2
קטוביץ 38-60 6,217 -0.4 3
קטוביץ 60-90 6,259 -0.2 7.8
קרקוב 0-38 11,533 -0.5 3.4
קרקוב 38-60 10,191 0.5 6.5
קרקוב 60-90 10,050 0.1 3.3
לובלין 0-38 7,925 1.6 6.4
לובלין 38-60 7,085 0.3 9.2
לובלין 60-90 6,721 0.4 7.5
לודז' 0-38 6,264 0.1 5.2
לודז' 38-60 5,837 0.8 6.6
לודז' 60-90 5,765 0.6 3.5
פוזנן 0-38 8,632 0.8 0.3
פוזנן 38-60 7,790 0.7 -0.6
פוזנן 60-90 7,148 0.7 3.9
שצ'צ'ין 0-38 7,849 1.4 6.8
שצ'צ'ין 38-60 6,992 1.9 13.6
שצ'צ'ין 60-90 6,577 1.5 12.2
ורשה 0-38 13,128 0.5 4.1
ורשה 38-60 11,636 0.4 3.9
ורשה 60-90 11,791 0.7 5.3
ורוצלב 0-38 10,141 0.6 2
ורוצלב 38-60 8,701 0.9 4.7
ורוצלב 60-90 8,139 0.6 6.8

סקירת נדל"ן ברומניה ברבעון ה 4 של 2020

בטבלה מטה ניתן להתרשם מהגידול השנתי של מחיר נדרש עבור דירות למכירה ברומניה ברבעון הרביעי של 2020 הן ברמה הרבעונית והן השנתית. 

קטגוריה Q4/2019 יחסית Q4/2020 Q4/2018 יחסית Q4/2019
כלל הדירות ברומניה3.50%7.40%
דירות ברומניה יד 20.00%8.50%
דירות ברומניה מקבלן5.70%4.50%

הטבלה מטה מציגה נתוני סחירות של דירות למכירה ברומניה ב 6 הערים הגדולות, הן ברמת הזמן הנדרש עד מכירת הדירה מרגע פרסומה, והן מבחינת התפשרות על המחיר הנדרש בכל אחת מהערים הנ"ל.

ערים ברומניה ההבדל בין מחיר מבוקש למחיר המתקבל עבור דירה למכירה ברומניה כמות הימים הנדרשים עבור מכירת דירה ברומניה
Cluj-Napoca4.40%-87
Timișoara3.20%-65
Constanța3.50%-55
Brașov2.30%-51
Iași3.70%-48
București3.70%-35

בטבלה מטה ניתן להתרשם מהשינויים במחירי דירות למכירה בבוקרשט ברובעים השונים ברבעון ה 4 של 2020. לפי המוצג בטבלה, רובע Aviației רשם נתונים טובים מאוד ברבעון הנ"ל הן ברמה הרבעונית והן ברמה השנתית.

אזורים בבוקרשט מחיר דירות למכירה בבוקרשט [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Kiseleff-Aviatorilor€2,8603.40%-10.50%
Herăstrău-Nordului€2,7200.50%-0.40%-
Aviației€2,2304.10%8.50%
Dorobanti-Floresc€2,1403.30%-0.60%
Dacia-Eminescu€1,96010.90%-5.60%

בטבלה מטה ניתן להתרשם משינויי מחירי דירות ברומניה בעיר קלוז' ברבעון הרביעי של שנת 2020. כפי שמוצג בטבלה, רובע Plopilor רשם את העלייה הגבוהה ביותר ברמה הרבעונית, ועליה יפה גם ברמה השנתית, רובע Bună Ziua – Europa Calea Turzii הציג את העלייה הגבוהה ביותר במחיר הדירות ברמה השנתית, ועליה יפה גם ברמה הרבעונית.

אזורים בקלוז' מחיר דירות למכירה בקלוז' [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Central - Ultracentral€2,1601.00%8.10%
Plopilor€1,9805.30%7.70%
Gheorgheni - Andrei Mureșanu€1,9300.30%-5.90%
Bună Ziua - Europa Calea Turzii€1,8602.30%11.40%
Mărăști - Între Lacuri Aurel Vlaicu€1,8401.90%7.20%

בטבלה מטה ניתן להתרשם משינויי מחירי דירות ברומניה בעיר טימישוארה ברבעון הרביעי של 2020. כפי שמוצג בטבלה רובע Central – Bălcescu Take Ionescu – P-ța Maria רשם את העלייה הגבוהה ביותר הן ברמה הרבעונית והן ברמה השנתית.

אזורים בטימישוארה מחיר דירות למכירה בטימישוארה [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Ultracentral - Medicină P-ța Unirii€1,5802.10%-0.00%
Central - Bălcescu Take Ionescu - P-ța Maria€1,4503.70%8.80%
Complex Studentesc Dacia - Elisabetin Olimpia-Stadio€1,3800.30%0.20%
Circumvalațiunii€1,3702.90%3.60%
Torontalului€1,3103.80%-2.20%-

רוצים לשמוע יותר?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!

השינויים במחירי הנדל"ן ברומניה ברבעון ה3 של 2020

 לפי ניתוח נתוני הנדל"ן ברומניה אשר בוצע ע"י analizeimobiliare, ניתן להתרשם ממחירי דירות למכירה ברומניה ברבעון השלישי של 2020 בערים המרכזיות, ומשינויים במחירי דירות ברומניה ב 3 החודשים האחרונים, בשנה אחרונה, וב 5 שנים האחרונות. 

מהטבלה מטה ניתן להתרשם שקלוז' מובילה את עליית מחירי הדירות למכירה ברומניה בחמש שנים האחרונות (70.5%) ובשנה האחרונה (11,6%). מחירי הדירות בקלוז' מציינים את הרף הגבוה של דירות למכירה ברומניה.

בוקרשט מציגה נתונים מתונים יותר, עליית המחירים של דירות למכירה בבוקרשט בשנה האחרונה עמדה על 4.1% בלבד, ויחסית לרבעון השני של 2020 המחירים של דירות למכירה בבוקרשט ירדו ב 0.8%. 

טימישוארה הציגה נתונים נמוכים מבוקרשט מבחינת עליית מחירי הדירות למכירה ב 5 שנים האחרונות (36%), בשנה האחרונה (3.4%), וברבעון האחרון מחירי הדירות בטימישוארה ירדו ב 0.5%.

 בראילה הציגה עליות יפות במחירי הדירות ב 5 שנים האחרונות (51%), ומבחינה שנתית, בארילה הייתה שניה לקלוז' עם עלייה שנתית של 8.8% במחירי הדירות למכירה. 

פלויטי הציגה את התוצאות הנמוכות ביותר מבחינת עליית מחירי דירות ב 5 השנים האחרונות ובשנה האחרונה. חשוב לציין שב 3 החודשים האחרונות מחירי הדירות למכירה בפלויטי עלו בצורה משמעותית יחסית לשאר הערים ברומניה.

עיר ברומניה ממוצע מחיר דירות ברומניה [יורו\מ"ר]שינוי רבעונישינוי שנתישינוי ב5 שנים אחרונות
Cluj-Napoca€1,8000.40%11.60%70.50%
București€1,4400.80%-4.10%40.10%
Timișoara€1,2700.50%-3.40%36.60%
Constanța€1,2400.30%6.80%38.00%
Brașov€1,2000.20%6.20%40.70%
Craiova€1,1701.30%7.80%54.40%
Iași€1,0701.00%5.80%29.40%
Oradea€1,0400.50%-5.70%63.30%
Galați€9500.00%5.60%45.50%
Ploiești€9401.10%3.50%28.50%
Brăila€8600.50%-8.80%51.10%

בטבלה מטה, ניתן להתרשם ממחירי דירות בבוקרשט למכירה ברובעים השונים, ומהעלייה השנתית והרבעונית של מחירי דירות למכירה בבוקרשט בכל אחד מהרובעים. ניתן להבחין, שעליית מחירי הדירות ברובע Dacia-Eminescu היתה הגבוהה ביותר הן ברמה הרבעונית והן בשנתית, בעוד שעליית מחירי הדירות ברובע Dorobanti-Floresca היתה הנמוכה ביותר ברמה השנתית והרבעונית.

אזורים בבוקרשט מחיר דירות למכירה בבוקרשט [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Kiseleff-Aviatorilor€2,9602.70%-12.30%
Herăstrău-Nordului€2,7300.70%-4.80%
Dorobanti-Floresca€2,2101.10%-1.10%
Dacia-Eminescu€2,2007.90%20.70%
Aviației€2,1400.90%10.50%

בטבלה מטה ניתן להתרשם מהשינויים ממחירי הדירות למכירה באזורים השונים בקלוז' נכון לרבעון ה 3 של 2020, ומשינויי המחירים ברמה השנתית והרבעונית. 

כפי שניתן להתרשם, השינוי השנתי במחירי הדירות ב Bună Ziua – Europa Calea Turzii היה הגבוה ביותר, הן ברמה השנתית (19.6%) והן הרבעונית (1%).

לעומת זאת ב Plopilor השינויים במחירי הדירות למכירה היו הנמוכים ביותר, ברמה השנתית (1.4%), ורבעונית מחירי הדירות ירדו ב 2.2%.

אזורים בקלוז' מחיר דירות למכירה בקלוז' [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Central - Ultracentral€2,1801.00%-11.90%
Gheorgheni - Andrei Mureșanu€1,9400.20%9.20%
Plopilor€1,8802.20%-1.40%
Bună Ziua - Europa Calea Turzii€1,8201.00%19.60%
Mărăști - Între Lacuri Aurel Vlaicu€1,8100.20%10.30%

בטבלה מטה ניתן להתרשם ממחירי הדירות למכירה בטימישוארה ברבעון ה 3 של 2020 באזורים השונים בעיר, כמו כן ניתן ללמוד מהטבלה מטה על עליית מחירי הדירות השנתית והרבעונית בכל אחד מהאזורים הנ"ל. 

 בCentral – Bălcescu עליית מחירי הדירות למכירה הייתה הגבוהה ביותר, עם עלייה שנתית של 7.8%, ועליה רבעונית של 1.1%

אזורים בטימישוארה מחיר דירות למכירה בטימישוארה [יורו\מ"ר] עלייה רבעונית עלייה שנתית
Ultracentral - Medicină P-ța Unirii€1,6100.60%-4.60%
Central - Bălcescu Take Ionescu - P-ța Maria€1,4001.10%7.80%
Complex Studentesc Dacia - Elisabetin Olimpia-Stadio€1,3801.60%-4.80%
Torontalului€1,3600.40%-6.50%
Circumvalațiunii€13301.00%-4.70%

במידה ואתם מעוניינים לקנות דירה ברומניה ואתם מעוניינים בליווי מקצועי, נשמח לקשר אתכם עם מומחה נדל"ן דובר עברית, עם מעל ל20 שנות נסיון ומתגורר מקומית בבוקרשט ברומניה.

חפשו אצלנו באתר